Technieken

Felssysteem

Met het felssysteem wordt een waterdichte bekleding gemaakt voor daken en gevels met een hellingshoek vanaf 7°. Door geprofileerde felsbanen kan een dak of gevel efficiënt worden bedekt. Dit geeft een mooi lijnenspel en kan bij gevelbekleding horizontaal of verticaal worden gemonteerd. Behalve rechte felsbanen kunnen ook gebogen en tapse felsbanen worden gemaakt.

roevensysteem

Het roefklicksysteem bestaat uit banen met opstaande kanten. Deze banen worden op het dakbeschot gemonteerd met roefklicklijsten waarop een roefklickkap wordt bevestigd. Zo ontstaat het karakteristieke en enigzins robuuste uiterlijk van een roevendak of gevel. Ook voor het roevensysteem is een minimale dakhelling van 7° nodig.

Losangesysteem

Het losangesysteem wordt toegepast voor bekleding van rechte of gebogen vlakken met een hellingshoek vanaf 25°. Losanges zijn plaatdelen met twee omkantingen naar voren en twee omkantingen naar achteren. De losanges worden op  het houten beschot bevestigd met klangen, en haken in elkaar. Zo vormen de losanges een waterdichte verbinding en  leiden tot een mozaïek tafereel.

planksysteem

Het planksysteem is alleen geschikt voor gevels en is zowel horizontaal als verticaal toe te passen. Het systeem bestaat uit geprofileerde platen die door middel van tand en groef in elkaar passen. De plankprofielen worden zodanig gemonteerd dat een unieke schaduwvoeg ontstaat. Deze voeg is variabel tussen 0 en 30 mm.

onderconstructie

Er zijn twee soorten onderconstructies mogelijk om toe te passen onder metalen dak- en gevelbekleding, namelijk een ongeventileerde- en een geventileerde constructie.

Een ongeventileerde constructie is een dak- en gevelopbouw zonder luchtspouw. Om condensvorming onder de metalen bekleding te voorkomen dient de opbouw dampdicht te worden uitgevoerd. De metalen bekleding wordt met een structuurmat aangebracht op de houten constructie om vochtigheidscorrosie aan de achterzijde te voorkomen.

Een geventileerde constructie is de meest toegepaste en beproefde constructie. Hierbij wordt een dampremmende folie aan de warme zijde van de isolatie aangebracht en een waterdichte dampdoorlatende folie aan de koude zijde van isolatie aangebracht. De metalen bekleding wordt op ongeschaafde en onbehandelde vurenhouten delen gemonteerd. Bij deze constructie wordt de metalen bekleding actief belucht door de luchtspouw.

thermisch werkgebied

Als gevolg van temperatuurverschillen moeten alle metalen bekledingen, dakgoten en dergelijke de mogelijkheid hebben om uit te zetten en te krimpen. Dit is het thermisch werkgebied.

Dit wordt bij dakgoten bereikt door de uiteinden vrij te houden of door expansiestukken te plaatsen. De ruimte rondom de hemelwaterafvoer dient bij een houten bakgootconstructie ook voldoende te zijn.

Het thermisch werkgebied bij dak- en gevelbekleding wordt bereikt door ruimte te houden bij het aanhaken van de onderlinge delen.

solderen

Voor het goed solderen van koper, zink en lood is vakmanschap nodig. Het solderen is van essentieel belang om te profiteren van de lange levensduur van de metalen. Een slechte soldering gaat door het uitzetten en krimpen van de metalen los, en is niet meer te herstellen. Men kan er alleen een nieuwe strook van hetzelfde metaal overheen solderen. Dit is arbeidsintensief en brengt behalve ergernis ook onnodige kosten met zich mee. Om een goede soldering te maken dient de soldeerbout de juiste temperatuur te hebben, afhankelijk van het soort metaal en het soort soldeer. De soldeernaad moet ook goed aansluiten, 15 mm overlap hebben en na het solderen worden gereinigd.